Home    NVSRO    NVS (HQ)    CBSE    NCERT    Contact
 Jawahar Navodaya Vidyalaya Kannapurhatti Dist Raichur Karnataka -->        

Faculty

 Saseendran C.K 


Saseendran C.K

PRINCIPAL

Email : cksaseendran@yahoo.co.in
Phone : 9449729832

 G.Ravi Kumar 


G.Ravi Kumar

Vice Principal

Email :
Phone :

 M.S.Maitri 


M.S.Maitri

PGT - History

Email :
Phone :

 Ramesh A Pattan 


Ramesh A Pattan

PGT - Physics

Email : rameshpattan@yahoo.com
Phone : 09448571580

 Jagadish Chandra 


Jagadish Chandra Patidar

PGT - Chemistry

Email : jagdishchandrapatidar@yahoo.com
Phone : 9482832475

 Kashinath L Randive 


Kashinath L Randive

PGT - Hindi

Email : kashijnv@gmail.com
Phone : 9901284765

 P.V.V.S.N.Murthy 


P.V.V.S.N. Murthy

PGT - Maths

Email : pingalivvsnmurthy@gmail.com
Phone : 09885079322, 09980376458

 Yogesh Singh 


Yogesh Singh

PGT - Biology

Email : bioboylko@yahoo.com

 Shivaraj S.Pyati 


Shivaraj S. Pyati

Art Teacher

Email : shivarajpyati9900@gmail.com
Phone :9900895637

  


Harish G

PGT - English

Email :
Phone :

 B.S.Patil 


B.S.Patil

TGT - Kannada

Email : patilbs63@gmail.com
Phone : 9448913935

 Gudi Shreedhara 


Gudi Shreedhara

TGT - Kannada

Email : shgudi1964@gmail.com
Phone : 9449012201

 Suresh A. Kesari 


Suresh A. Kesari

P.E. Teacher

Email : kesari66@gmail.com
Phone :9448891822

 subhash H. 


Subhash H.

Librarian

Email : shallalejnv@gmail.com
Phone : 9900528465

  


H Kothai

PET Female

Email :
Phone :

  


DB.Fakirappa

Music Teacher

Email :
Phone :

  


Puja Singh

TGT Hindi

Email :
Phone :

  


Aditi Rani

TGT Hindi

Email :
Phone :

  


Anjali K Nair

TGT English

Email :
Phone :

  


Pawan Kumar

TGT Maths

Email :
Phone :

 B.Nirmala Kumari 


B.Nirmala Kumari

Staff Nurse

Email :
Phone :

 L.Tukaram 


L.Tukaram

U.D.C

Email :
Phone :

 Om Prakash 


Om Prakash

Catering Asst.

Email :
Phone :


 Yellanna 


Yellanna

L.D.C

Email :  yellanna24@yahoo.com
Phone : 9901567689


 Rajesh P. 


Rajesh P.

Store Keeper

Email :
Phone :


 N.B.M. Krishna 


N.B.M. Krishna

L.D.C

Email :
Phone :


  


Arulappa

Cook

Email :
Phone :


  


Vishwanath

Mess Helper

Email :
Phone :


 Hanumanth 


Hanumanth

Chowkidar

Email :
Phone :


 

 

News

Notification

Time Table 2018